Därför heter vi Dataskuggan

Dataskuggans maskot, ett litet spöke med mänskliga ben som sticker ut, frågar "Hur mycket vet du om mig egentligen?"

Begreppet dataskuggor används idag för att beskriva de många spår av information som människor hela tiden lämnar efter sig, ofta omedvetet, när de använder digitala tjänster.

Termen myntades av Kerstin Anér i en essä i den kristna kulturtidskriften Vår Lösen år 1972. För femtiotvå år sedan. Artikeln hade just namnet "Dataskuggan". Begreppet spred sig över världen och anammades på engelska som data shadow.

🧑
Kerstin Anér var en person med djupt intresse för samhällets utveckling, och var samtidigt en kreatör, politisk debattör och aktivist för mänskliga rättigheter. Hon var bland annat radioproducent, litteraturvetare och författare. Anér var även politiker (folkpartist) och riksdagsledamot under många år.

Länge var Anér aktiv i Rädda barnens riksförbund, där hon också var förbundsordförande 1978–1983. Hon var en ofta anlitad talare över hela landet, såväl i kyrkorna som i Folkpartiets lokala avdelningar. 

I sin essä lyfter hon problematiken med alla former av digital information som får representera en människa. Texten Dataskuggan, från 1972, inleds så här:

"Datamaskinen i sig själv gör givetvis ingen något ont. Men den utgör en frestelse till att utöva makt, därför att den gör det så skenbart lätt att hantera människor. Några exempel: Arbetsmarknadsstyrelsen har hållit på några år med ett projekt att samla in alla data om de arbetssökande i en central bank och koppla terminaler dit, på vilka tjänstemännen snabbt får ut alla uppgifter om den Sökande på skärmen. Systemet fungerar inte i dag, av många skäl – ett av dem lär ha varit att tjänstemännen själva protesterade. De ville inte sitta med en databild av den sökande framför sig, med vars hjälp de kunde korrigera den levande, verkliga människan och påpeka när hon ljög. De fann detta vara en omänsklig situation."

Denna insikt om att dataskuggorna svårligen ger en rättvis och hel bild av människor, tillsammans med det maktutövande som de digitala verktygen möjliggör, stämmer väl överens med våra incitament för att starta Tankesmedjan Dataskuggan.

Och när vi lyfter begreppet Dataskuggan gör vi det av fler anledningar:

  • Det är en påminnelse om att diskussionerna kring digital etik inte alls är ett nytt fenomen. De är inte nyligen sprungna ur framväxten av internet, sociala medier eller AI. De var aktuella och synliga så snart datorerna gjorde sitt intåg i samhället. De nya fenomenen visar snarare om och om igen hur lite vi tar till oss av farhågorna i varje nytt tekniksprång.
  • De som drabbas starkast av digital orättvisa är inte sällan de som redan lever i utsatthet på andra sätt. Man talar ibland om att människor lever i samhällets skuggsida. Vi påminns om att lyfta och lyssna till de människor som ofta har en oerhört svag röst i samhällsdebatten.
  • De flesta av oss orkar sällan läsa de omfattande och komplicerade avtal som teknikföretagen ber oss godkänna för att få använda deras produkter. Vi godkänner ofta avtal på bekostnad av vår personliga data. Vi ser därför ett stort behov av ökad kunskap och granskning av hur vår personliga data hanteras.
  • Kerstin Anér som person påminner om vikten av att engagera sig för mänskliga rättigheter, en kamp som aldrig får avstanna.
  • Namnet har förstås också gett inspiration till vår maskot, en liten tecknad figur med ett lakan över sig som för tankarna till ett anonymt spöke. Maskoten illustrerar hur svårt det är att avgöra vem som finns där bakom när vi inte ser hela människan. Vi utmanas att tänka till kring hur mycket data om människor som är tillräckligt för att ta beslut som påverkar deras liv.

Det här är våra tankar, och det spännande med ord är att de skapar olika associationer hos oss alla. Vad får Dataskuggan dig att känna eller tänka? Berätta gärna.

Digital etik – ett brett område

Området digital etik är förstås långtgående och handlar om mer än just användningen och tillämpningen av persondata. Om du vill lära dig mer så har Per också skrivit och ritat ett diagram som går igenom 32 olika element inom digital etik.

Elementen inom Digital Etik
Ett diagram som uppmärksammar olika moraliska överväganden inom digital utveckling.

Vad betyder digital etik och trygghet för dig?

Det är viktigt för oss att ta avstamp i det som vanliga människor kämpar med att förstå och hantera, eller på annat sätt oroar sig över. Vi vill gärna höra från dig, vad tänker du när du läser om våra ambitioner, och vad skulle du vilja att vi belyser?

Kommentera, skicka hälsningar och tipsa oss genom att fylla i formuläret. Du kan vara anonym om du vill.

Och tack för att du visat intresse för Dataskuggan!

Formulär för tips och återkoppling