Om Dataskuggan

Tankesmedjan Dataskuggan bedriver opinionsbildning, debatt och forskning som uppmuntrar en digitalisering av samhället med omtanke, välbefinnande och mänskliga rättigheter i fokus.

Verksamheten är i en uppstartsfas. Om du prenumererar på nyhetsbrevet får du mer information så fort organisationen börjar falla på plats.


Ansvariga

Vi som har grundat och driver tankesmedjan tillsammans är syskon.

Per har arbetat med digitaliseringsfrågor sedan mitten av 90-talet och som egenföretagare sedan 2010, med ett tydligt fokus på etik och omtanke om människan.

Linda har länge bedrivit forskning om hur diskriminerande normer och värderingar – som är inbäddade i teknisk design och infrastruktur – påverkar individer och grupper.

Under vår gemensamma uppväxt bodde vi i Saudiarabien och Tanzania.

Per och Linda ler mot kameran, utomhus med en sjö och himmel i bakgrunden.
Per Axbom och Linda Paxling
Per Axbom
Senior strateg, kommunikationsvetare och förespråkare för digital etik
Grundare
LinkedIn
Linda Paxling
Forskare
Doctor of Technoscience Studies
Grundare
LinkedIn

Därför heter vi Dataskuggan

Begreppet dataskuggor används idag för att beskriva de många spår av information som människor hela tiden lämnar efter sig, ofta omedvetet, när de använder digitala tjänster.

Kommer snart ett blogginlägg om detta…