Om Dataskuggan

Tankesmedjan Dataskuggan bedriver opinionsbildning, debatt och forskning som uppmuntrar en digitalisering av samhället med omtanke, välbefinnande och mänskliga rättigheter i fokus.

Verksamheten är i en uppstartsfas. Om du prenumererar på nyhetsbrevet får du mer information så fort organisationen börjar falla på plats.


Stab

Vi som har grundat och driver tankesmedjan tillsammans är syskon.

Per har arbetat med digitaliseringsfrågor sedan mitten av 90-talet och som egenföretagare sedan 2010, med ett tydligt fokus på etik och omtanke om människan.

Linda har länge bedrivit forskning om hur diskriminerande normer och värderingar inbäddad i teknisk design och infrastruktur påverkar individer och grupper.

Under vår gemensamma uppväxt bodde vi i Saudiarabien och Tanzania.

Porträttbild av Per
Per Axbom
Senior strateg, kommunikationsvetare och förespråkare för digital etik
Grundare
Porträttbild av Linda
Linda Paxling
Researcher
Doctor of Technoscience Studies
Grundare