Data­skuggan upp­märk­sam­mar tek­nik­ens på­verk­an på män­ni­skor

Data­skuggan upp­märk­sam­mar tek­nik­ens på­verk­an på män­ni­skor

Snart startar en ny tankesmedja för att diskutera och belysa digitaliseringens påverkan på människor och samhälle. Verksamheten är under uppbyggnad 2024. Du kan prenumerera redan nu för att få uppdateringar längs vägen.

Dataskuggan är ett initiativ av Per Axbom, digital strateg och förespråkare för ansvarsfull innovation samt Linda Paxling, forskare som studerar teknikens påverkan på individer och grupper. Läs mer under rubriken Om oss.